Výzvy

Aby „Dušičky“ neboli ešte smutnejšie!!!

Blíži sa Sviatok všetkých svätých, kedy cestujeme k svojim rodinám, aby sme spoločne navštívili cintoríny. Polícia predpokladá zvýšenú intenzitu premávky už v piatok a počas víkendu.

      Vzhľadom k zvýšenému počtu chodcov, cyklistov i tzv. „sviatočných šoférov“ na cestách, upozorňujeme vodičov na dôsledné dodržiavanie ustanovených rýchlostí, zákazu požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok, ako aj povinností voči najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky, teda chodcom a cyklistom. Netreba podceňovať ani počasie. Hmly, dážď, mokrá vozovka sa už podpísali pod nejednu dopravnú nehodu. Preto je potrebné jazdu prispôsobiť poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a plne sa venovať vedeniu vozidla. Odporúčame vodičom, aby si v tomto období skontrolovali osvetlenie vozidla i funkčnosť stieračov. Zimné pneumatiky na vozidlách by už mali byť samozrejmosťou. K bezpečnosti v takýchto prípadoch prispieva aj zníženie rýchlosti na klzkom povrchu vozovky, dôležité je zvýšiť vzdialenosť medzi vozidlami, aby bolo možné včas zareagovať a predísť kolíznym situáciám.

    Cyklisti by nemali zabúdať na používanie ochranných prilieb a pri nepriaznivom počasí by mali zvážiť iný spôsob prepravy a bicykel nechať radšej doma. V záujme ochrany vlastného života a zdravia by sa chodci a cyklisti mali správať zodpovedne a za zníženej viditeľnosti zvýšiť svoju bezpečnosť na cestách používaním reflexných prvkov.

     Zároveň však netreba zabúdať ani na ochranu svojho majetku, pretože zlodeji využívajú aj takéto príležitosti, s cieľom obohatiť sa na Váš účet. Pri opustení vozidla toto vždy riadne uzamknite a svoje cenné veci v ňom nenechávajte.  Kabelky a príručné tašky neodkladajte na hroby a nenechávajte ich bez dozoru. Pokiaľ to nie je nutné, nemajte pri sebe veľkú finančnú hotovosť, prípadne iné cennosti.

     V záujme predchádzania kolíznym situáciám na cestách a protiprávnej činnosti, budú  posilnené hliadky dopravnej aj poriadkovej polície, ktoré budú dohliadať nielen na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ale aj na verejný poriadok v okolí cintorínov. Policajti budú podľa potreby riadiť a usmerňovať premávku a vykonávať dohľad na frekventovaných a kritických úsekoch ciest, hlavných cestných ťahoch aj na príjazdových cestách k cintorínom.

     Aby nadchádzajúce smútočné obdobie nebolo, pre niektorých, ešte smutnejšie žiadame všetkých o vzájomnú ohľaduplnosť, toleranciu a rešpektovanie pravidiel bezpečnosti.

kpt. JUDr. Anna Poljaková