Výzvy

BEZPEČNÝ ADVENT

PRAJEME POKOJNÝ A BEZPEČNÝ ADVENT

V predvianočnom období žiaria príbytky osvetlením, ktoré prináša aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Prvú sviečku na adventom venci zapálime tento rok v nedeľu 3. decembra.

🔥 Aj v tomto prípade platí, že radšej požiarom predchádzať, ako ich hasiť a znášať následky na zdraví a majetku. Za mnohými požiarmi stojí práve neopatrnosť a nedbanlivosť ľudí.

🚒 Prinášame odporúčania hasičov pri manipulácii so zapálenými sviečkami.

Zdroj: MV SR