Zaujímavosti

„ Biela palica“ aj na mikulášskych cestách…

15. október je označovaný aj ako „Svetový deň bielej palice“, kedy si pripomíname význam a dôležitosť tejto pomôcky pre nevidiacich ľudí.

Preto v  piatok, 14. 10. 2016, v dopoludňajších hodinách zástupcovia Únie nevidiacich a slabozrakých  Slovenska a Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši zorganizovali preventívnu akciu, ktorej cieľom bolo upozorniť vodičov na chodcov so zrakovým postihnutím, ktorí sa pohybujú s bielou palicou či vodiacim psom. Akcia prebiehala na priechode pre chodcovna ul. Štúrovej v Lipt. Mikuláši.Nevidiaci figurant signalizoval zámer prejsť na druhú stranu cesty. Vodičov, ktorí nezastavili a nedali mu prednosť, policajné hliadky upozornili a odovzdali informačný leták.

Podľa zákona o cestnej premávke je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, starým osobám, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu. V prípade, ak takéto osoby chcú prejsť cez priechod pre chodcov, vodič by mal zastaviť a dať im prednosť. Nevidiaca osoba svoj zámer prejsť na druhú stranu signalizuje zdvihnutím palice pred seba maximálne do výšky pása na 3 – 5 sekúnd a následne sa jej spodným koncom dotkne chodníka. Ak autá nezastavujú, pohyb môže zopakovať. Pri prechádzaní po priechode pre chodcov nevidiaci systematicky pohybuje bielou palicou pred sebou po povrchu vozovky.

Počas dvoch hodín trvania akcie figurantovi dalo prednosť 241 vodičov motorových vozidiel a 4 cyklisti. 18 vodiči boli neohľaduplní a figurantovi prednosť nedali.

V záujme bezpečnosti na cestách, každý účastník cestnej premávky musí brať ohľad na ostatných, obzvlášť to platí v prípadoch, ak sa po cestách pohybujú ľudia, pre ktorých sledovať situáciu v cestnej premávke nie je až také samozrejmé, ako pre nás ostatných. Veď aj nevidiaci alebo slabozrakí ľudia sa chcú bezpečne dostať do cieľa…

kpt. JUDr. Anna Poljaková

OR PZ SR v Liptovskom Mikuláši