Výzvy

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši od 27. 06. 2022 od 12:00 hod vyhlasuje pre celý okres Liptovský Mikuláš čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.