Zaujímavosti

Dobrovoľní hasiči bilancovali minulý rok

V sobotu 04. 03. 2023 sa v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, uskutočnilo už tradične, za prítomnosti zastupcov jednotlivých dobrovoľných hasičských zborov okresu Liptovský Mikuláš a zástupcov samospráv Vyhodnotenie roku 2022.

Na pozvanie vedenia Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Liptovskom Mikuláši sa tohto podujatia zúčastnili aj riaditeľka OR HaZZ v Liptovskom Mikuláši pplk. PhDr. Eva Krajčiová, ktorá zároveň zhrnula rok 2022 očami štátnych hasičov a spoluprácu s dobrovoľnými hasičskými zbormi v okrese.

Ďalej pozvanie prijali Ing. Rudolf Urbanovič zástupca primátora mesta Liptovský Mikuláš a primátor mesta Liptovský Hrádok a predseda ZMOS Mgr. Branislav Tréger. Za družobný okres Opava prijali pozvanie  Roman Krusberský – starosta, Emil Pospiech- zástupca starostu a Jan Dumbrovský – predseda aktívu ZČ.

Celú akciu viedol tajomník  Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Liptovskom Mikuláši Patrik Ferjanc. Na začiatok predseda ÚzO DPO SR v Liptovskom Mikuláši, Ing. Miroslav Dzurek dekoroval okresnú hasičskú zástavu stuhou pri príležitosti 100. výročia založenia Hasičskej zemskej jednoty na Slovensku.

Ďalším bodom programu bolo prečítanie správ o činnosti územnej organizácie za rok 2022, ktoré za Výcvikový štáb predniesol okresný veliteľ Ing. Peter Hutka a za Komisiu mládeže Ing. Martin Gabauer .

V hodnotených kategóriách sa umiestnili na prvých miestach nasledovné dobrovoľné hasičské zbory:

  • najlepší okrsok roku 2022 sa stal okrsok číslo 3
  • najlepší zbor- školenie a výcvik: DHZ Gôtovany
  • najaktívnejší zbor v počte akcií: DHZ Liptovská Ondrašová
  • najspoľahlivejší zbor podľa administratívy: DHZ Bobrovec
  • najúspešnejší kolektív mladých hasičov: DHZ Liptovská Ondrašová
  • najaktívnejší kolektív mladých hasičov: DHZ Liptovská Ondrašová
  • najlepšia spolupráca s OR HaZZ: DHZ Liptovský Trnovec

Všetkým oceneným zborom gratulujeme.

V príhovore pozvaných hostí zazneli slová plné chvál a ďakovania za poslanie, ktoré vykonávajú dobrovoľní hasiči pre svoje obce a pre pomoc obyvateľom nášho okresu. Viac ako sto krát vychádzali dobrovoľníci z Liptova na pomoc ľuďom v roku 2022. Najviac z nich boli zásahy k požiarom, živelným pohromám a technickým výjazdom. Najčastejšie zasahovali v Meste Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok a v obciach Važec, Východná a Pribylina. Desiatky súťaží pre najmenších aj dorast sa uskutočnilo počas roku 2022. Územný organizácia DPO SR v Liptovskom Mikuláši sa pravidelne venuje aj výchove a vzdelávaniu našich detí a mládeže.

predsednícky stôl
zástupcovia DHZ a samospráv okresu Liptovský Mikuláš
dekorovanie vlajky predsedom ÚzO DPO SR LM
okrskový veliteľ č.5 Juraj Mudroň a predseda ÚzO DPO SR v LM Ing. Miroslav Dzurek
Mgr. Branislav Tréger primátor Liptovského Hrádku a predseda ZMOS
okrskový inštruktor okrsku číslo 3 Ing. Jindrich Chvojka DHZ Krmeš – Vlachy
najspoľahlivejší zbor podľa administratívy: DHZ Bobrovec
najúspešnejší kolektív mladých hasičov: DHZ Liptovská Ondrašová
najaktívnejší kolektív mladých hasičov: DHZ Liptovská Ondrašová
najlepšia spolupráca s OR HaZZ: veliteľ Ivan Fiačan DHZ Liptovský Trnovec

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *