Zaujímavosti

Dopravná nehodovosť v roku 2018 v našom okrese

V uplynulom roku dopravná polícia v Liptovskom Mikuláši riešila 248 dopravných nehôd, pri ktorých boli 3 osoby usmrtené, 23 osôb sa zranilo ťažko a 89 osôb utrpelo ľahké zranenia. V porovnaní s rokom 2017 bol zaznamenaný nárast v počte dopravných nehôd o 40.

     Pri následkoch na živote a zdraví, je počet usmrtených osôb pri dopravných nehodách v porovnaní s obdobím roku 2017 nižší o 2, u ťažko zranených osôb došlo k poklesu o 1 ťažko zranenú osobu. Počet ľahko zranených bol v roku 2018 vyšší o 19 v porovnaní s rokom 2017. Najviac dopravných nehôd, a to 221 zavinili vodiči motorových vozidiel,  2 dopravné nehody vodiči nemotorových vozidiel, 6 dopravných nehôd bolo zavinených chodcami.

     Prítomnosť alkoholu u vinníka dopravnej nehody bola zistená v 22 prípadoch, čo predstavuje pokles oproti roku 2017 o 10 prípadov. Jednalo sa o 20 vodičov motorových vozidiel a 2 chodcov, ktorí takýmto nezodpovedným prístupom ohrozili nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

     Hlavnou príčinou dopravných nehôd bolo porušenie povinností vodiča v 47 prípadoch,  druhou najčastejšou príčinou bola nedovolená rýchlosť jazdy, ako aj nesprávne otáčanie a cúvanie, zhodne v 43 prípadoch. Porušením povinností účastníka cestnej premávky bolo zapríčinených 34 dopravných nehôd, nedodržaním vzdialenosti medzi vozidlami došlo k 14 dopravným nehodám. Ďalšími príčinami dopravných nehôd bol aj nesprávny spôsob jazdy, nesprávne odbočovanie, či nesprávna jazda cez križovatku. Chodci zavinili 6 dopravných nehôd.

     181 dopravných nehôd sme zaznamenali v obci, mimo obce došlo k 67 dopravným nehodám.

     Dňom, kedy najčastejšie dochádzalo k dopravným nehodám, bol piatok. V tento deň sa stalo 48 dopravných nehôd. Z hľadiska času to bolo medzi ôsmou až dvanástou hodinou, kedy došlo k 55 dopravným nehodám. Najvyšší počet dopravných nehôd vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu sme zaznamenali počas víkendu, v sobotu 7 a v nedeľu 5. Z hľadiska času to bolo medzi 16 – tou  až 20 – tou hodinou.

    Polícia bude aj v tomto roku realizovať preventívne aj represívne opatrenia, s cieľom pozitívneho ovplyvňovania dopravno-bezpečnostnej situácie a predchádzania kolíznym situáciám na cestách okresu Liptovský Mikuláš. Pri vykonávaní dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky budeme aj naďalej využívať aj inštitút objektívnej zodpovednosti.  

    Zároveň žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky o dôsledné dodržiavanie pravidiel, ohľaduplnosť a disciplinovanosť, aby následky na životoch, zdraví a majetku boli čo najmenšie a aby každý bezpečne došiel do svojho cieľa…  

text + foto PZ SR