NehodyZaujímavosti

Dopravná nehodovosť v roku 2020 v okrese Liptovský Mikuláš

V uplynulom roku dopravná polícia v Liptovskom Mikuláši riešila 200 dopravných nehôd, pri ktorých bolo 8 osôb usmrtených, 14 osôb sa zranilo ťažko a 60 osôb utrpelo ľahké zranenia. V porovnaní s rokom 2019 bol zaznamenaný pokles v počte dopravných nehôd o 42.

     Pri následkoch na živote a zdraví, bol počet usmrtených osôb pri dopravných nehodách v porovnaní s obdobím roka 2019 rovnaký, u ťažko zranených osôb došlo k poklesu o 18 ťažko zranených osôb. Počet ľahko zranených bol v roku 2020 nižší o 27 v porovnaní s rokom 2019. Najviac dopravných nehôd, a to 183, zavinili vodiči motorových vozidiel,  5 dopravných nehôd vodiči nemotorových vozidiel, 4 dopravné nehody boli zavinené chodcami.

     Prítomnosť alkoholu u vinníka dopravnej nehody bola zistená v 28 prípadoch, čo predstavuje nárast oproti roku 2019 o 5 prípadov. Jednalo sa o vodičov motorových vozidiel, ktorí takýmto nezodpovedným prístupom ohrozili nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

     Hlavnou príčinou dopravných nehôd v liptovskomikulášskom okrese bolo nesprávne otáčanie a cúvanie, a to v 53 prípadoch, ďalej nedovolená rýchlosť jazdy v 45 prípadoch,  treťou najčastejšou príčinou bolo porušenie povinností vodiča v 40 prípadoch.  Porušením povinností účastníka cestnej premávky bolo zapríčinených 20 dopravných nehôd. Príčinou 8 dopravných nehôd bola nesprávna jazda cez križovatku. Ďalšími príčinami dopravných nehôd bolo nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami, nesprávne predchádzanie a odbočovanie, či porušenie osobitných ustanovení o chodcoch.

     145 dopravných nehôd sme zaznamenali v obci, mimo obce došlo k 55 dopravným nehodám.

     Dňom, kedy najčastejšie dochádzalo k dopravným nehodám, bol utorok a streda. V tieto dni sa stalo zhodne po 35 dopravných nehôd. Z hľadiska času to bolo medzi 12 -tou až 16-tou hodinou, kedy došlo k 44 dopravným nehodám. Najvyšší počet dopravných nehôd vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu, a to 8, sme zaznamenali v nedeľu. Z hľadiska času to bolo medzi 20 – tou  až 24 – tou hodinou.

    Polícia bude aj v tomto roku realizovať preventívne aj represívne opatrenia, s cieľom pozitívneho ovplyvnenia dopravno-bezpečnostnej situácie a predchádzania kolíznym situáciám na cestách okresu Liptovský Mikuláš. Pri vykonávaní dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky budeme aj naďalej využívať aj inštitút objektívnej zodpovednosti.  

    Zároveň žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky o dôsledné dodržiavanie pravidiel, ohľaduplnosť a disciplinovanosť, aby následky na životoch, zdraví a majetku boli čo najmenšie…  

kpt. JUDr. Anna POLJAKOVÁ – preventistka | vnútorné oddelenie | Okresné riaditeľstvo PZ SR LM

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *