Zaujímavosti

Európsky deň tiesňovej linky 112

VIETE KEDY A AKO VOLAŤ NA LINKU 112?


Telefónne číslo 112 volajte pri dopravných nehodách, hromadných nešťastiach a mimoriadnych udalostiach s veľkým počtom zranených osôb, pri ktorých je potrebný koordinovaný zásah zdravotníkov, hasičov, či polície.

Zásady komunikácie na tiesňovú linku 112:
Vecne, pokojne a zrozumiteľne.

Základné otázky:
Kde sa stalo?  Lokalizácia miesta udalosti je najdôležitejšia informácia pre vyslanie zložiek.

Čo sa stalo?  Pre vyslanie správnej záchrannej zložky je táto informácia zásadná.

Komu sa stalo? Ste svedkom, účastníkom, volajúci je bezprostredne ohrozený alebo niekto iný, poznáte osobu aj z hľadiska jej zdravotnej anamnézy.
Kde sa to stalo? Napriek lokalizácii je vhodné uviesť presné miesto udalosti.

Po získaní odpovedí na tieto základné otázky bude hovor presmerovaný na príslušnú záchrannú zložku. Počas tohto prepojenia je veľmi dôležité zostať na linke a neskladať telefón.

112 funguje vo všetkých členských štátoch EÚ súbežne s vnútroštátnymi číslami tiesňového volania. Ak ich poznáte, môžete ich použiť – služba bude rovnaká.

Operátor koordinačného strediska potrebuje tieto informácie, aby sa vedel rozhodnúť, ktorá záchranná zložka môže poskytnúť najlepšiu a najrýchlejšiu pomoc.

Nepokladajte telefón dovtedy, kým operátor nezistí všetky informácie, ktoré potrebuje. Ak môžete, zostaňte krátky čas na mieste odkiaľ ste volali.

112 je číslom tiesňového volania takmer v celej Európe. Súčasné národné čísla tiesňového volania 150, 155, a 158 zostávajú naďalej v platnosti.

POZOR:
Zneužitie tiesňovej linky 112 je možné pokutovať až do výšky pokuty 1659 eur. V prípade zneužívania tiesňovej linky blokujeme linku pre niekoho, kto pomoc skutočne potrebuje.

Buďte zodpovední a volajte 112 len v prípade skutočnej núdze!

Zdroj: MV SR