Zaujímavosti

Európsky deň linky 112


Dňa 11.2. si pripomíname už 31. výročie vzniku jednotného, európskeho, núdzového, telefónneho čísla 112.

Európske číslo tiesňového volania bolo zriadené v roku 1991 s cieľom poskytnúť vo všetkých členských štátoch Európskej únie jednotné núdzové číslo a tým uľahčiť prístup k tiesňovým službám.

V Slovenskej republike funguje tiesňová linka 112 od 1. júla 2003. Volanie na telefónne číslo 112 slúži na privolanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v prípadoch, keď je ohrozený život, zdravie, majetok, životné prostredie alebo verejný poriadok.

Európske číslo tiesňového volania 112 je jediné tiesňové číslo, z ktorého je možné vyžiadať si pomoc aj z telefónov bez SIM karty alebo z oblastí, kde volajúci nemá signál svojej domovskej mobilnej siete. Výhodou čísla tiesňového volania 112 je možnosť lokalizácie volajúceho.

Od decembra 2008 môžu občania Európskej únie vďaka telefonátu na celoeurópske číslo tiesňového volania 112 volať záchrannú službu z akéhokoľvek miesta v Európskej únii, a to bezplatne či už z pevnej siete alebo mobilného telefónu.