Zaujímavosti

Hasiči majú nového prezidenta

Nový prezident Hasičského a záchranného zboru 👨‍🚒

Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok vymenoval do funkcie prezidenta Hasičského a záchranného zboru pplk. Ing. Adriána Mifkoviča. Adrián Mifkovič tak od 01. januára 2024 vo funkcii vystrieda doterajšieho prezidenta Hasičského a záchranného zboru plk. Ing. Pavla Mikuláška, ktorý funkciu prezidenta HaZZ zastával od 01.06.2020.

pplk. Ing. Adrián Mifkovič vyštudoval Technickú univerzitu vo Zvolene. Do Hasičského a záchranného zboru nastúpil v roku 2004 ako hasič záchranár špecialista, v rokoch 2011 – 2012 pôsobil ako operačný dôstojník na HaZÚ. Nasledujúce tri roky pracoval na pozícii zisťovateľa príčin vzniku požiarov. Od roku 2015 až do roku 2019 vykonával funkciu zástupcu veliteľa HaZÚ pre operatívu. Dňa 1. januára 2019 bol vtedajším prezidentom Hasičského a záchranného zboru vymenovaný do funkcie riaditeľa odboru riadenia hasičských jednotiek prezídia HaZZ, kde pôsobil do konca novembra 2019. V období 1.12.2019 – 31.05.2020 zastával funkciu viceprezidenta HaZZ a od júna 2020 až do konca roka 2023 pôsobil ako vedúci oddelenia operačného riadenia a IZS Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave.

Foto: MV SR