Zaujímavosti

Hasiči na Slovensku oslavujú výročie

Príhovor prezidenta HaZZ pri príležitosti 20. výročia vzniku Hasičského a záchranného zboru

Vážené kolegyne hasičky a kolegovia hasiči,dnes si pripomíname jeden z najdôležitejších míľnikov v histórii slovenského hasičstva. Dnes uplynulo presne 20 rokov, kedy sa na základe zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore konštituoval jednotne organizovaný, odvetvovo riadený a samostatne pôsobiaci Hasičský a záchranný zbor.Náš zbor si za 20 rokov vybudoval silné postavenie a naďalej rozvíja spoluprácu so zložkami doma i v zahraničí. Prešiel výraznou modernizáciou a dostal sa tak na úroveň členských štátov EÚ. Dôkazom sú medzinárodné cvičenia, na ktorých sa naši príslušníci pravidelné zúčastňujú, ale aj množstvo zásahov v zahraničí, kedy sme boli nápomocní iným krajinám a poskytli im naše sily a prostriedky na likvidáciu závažných udalostí. Vďaka podpore EÚ pokračuje Hasičský a záchranný zbor tiež v budovaní špecializovaných záchranných modulov. Najmä spomínané moduly sa osvedčili pri zdolávaní závažných udalostí, počas ktorých dokázali byť slovenskí hasiči sebestační aj niekoľko týždňov. Okrem iného došlo k výraznej modernizácií vozového parku a vecných prostriedkov, podarilo sa skrátiť dojazdový čas do okrajových obcí okresov a zrekonštruovať mnoho hasičských staníc. V uplynulom roku došlo k výraznej obnove hasičskej techniky, výzbroje a výstroje a k zlepšovaniu podmienok pre výkon služby príslušníkov HaZZ. Zvládli sme mnoho náročných výziev, žiaľ, stretli sme sa aj s takými, na ktoré sme neboli pripravení. Aj tu sa však ukázala Vaša profesionalita a odhodlanie tieto neočakávané skúšky zvládnuť a poskytnúť potrebnú pomoc a podporu.Nič z uvedeného by nebolo možné dosiahnuť bez Vás – príslušníkov Hasičského a záchranného zboru. Svojou pracovitosťou, vedomosťami a skúsenosťami každý deň dokazujete svoje kvality a podieľate sa na budovaní a formovaní Hasičského a záchranného zboru. Ste dôkazom toho, že Hasičský a záchranný zbor tvoria naozajstní profesionáli, pre ktorých je hasičstvo nie len prácou, ale aj poslaním. Práve vy ste základným pilierom nášho zboru. Patrí Vám moja obrovská vďaka za Vašu náročnú a statočnú prácu, pri ktorej mnohokrát neváhate riskovať svoj život a zdravie na ochranu tých, ktorí to naozaj potrebujú.V neposlednom rade Vám ďakujem aj za Vašu neuveriteľnú empatiu, ktorej sme svedkami najmä posledný mesiac. Hoci mnohí z Vás pomáhajú na slovensko-ukrajinských hraniciach ďaleko od domova, nechýba Vám pochopenie, súdržnosť a ochota vždy pomôcť.Osobitne by som sa ešte rád poďakoval príslušníčkam a príslušníkom, ktorí pôsobia v Hasičskom a záchrannom zbore a v jeho právnych predchodcoch už viac ako dve desaťročia. Nesmierne si cením vašu lojalitu, pracovitosť a odhodlanie, ktoré každú službu venujete tejto náročnej práci. Dovolím si tvrdiť, že pre mladších kolegov ste vzorom, pretože práve od Vás môžu čerpať neoceniteľné rady, vedomosti a skúsenosti potrebné pre svoje ďalšie pôsobenie v zbore. Aj keď máme za sebou nesmierne veľa prínosnej práce a mnoho významných úspechov, pred nami je ešte stále množstvo výziev a nesplnených cieľov. Verím, že Hasičský a záchranný zbor bude neustále napredovať, zlepšovať podmienky pre svojich príslušníkov a zvyšovať ich odbornosť a profesionalitu. Som hrdý na Hasičský a záchranný zbor a som pyšný na to, akých má Slovenská republika hasičov. Všetkým Vám prajem všetko najlepšie k dnešnému 20. výročiu, veľa zdravia, úspechov a aby sme spoločnými silami napĺňali naše hasičské motto – „Pomoc v núdzi, naše poslanie“. Lebo byť hasičom je naozaj poslaním.S úctou,

plk. Ing. Pavol Mikulášek prezident Hasičského a záchranného zboru

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *