Zaujímavosti

„Jablko – citrón“ aj na mikulášskych cestách

Liptovský Mikuláš:  Dopravno – preventívna akcia v Lipovskom Mikuláši. 

V stredu 25. mája 2016 v dopoludňajších hodinách prebiehala na liptovskomikulášskych cestách dopravno – preventívna akcia „Jablko – citrón“. Dopravní policajti  v spolupráci so zástupcami  Generali poisťovňa, a. s. a žiakmi Základnej školy Demänovská ulica v Lipt. Mikuláši dohliadali na bezpečnosť cestnej premávky.

Počas tejto akcie vodičov, za menej závažné porušenie dopravných predpisov, neriešili policajti, ale žiaci. Tí mali pre  nezodpovedných vodičov pripravený kyslý citrón, ktorý im odovzdali s upozornením a prosbou, aby nezabúdali,  že na cestách sú aj deti, ktoré sú oveľa viac zraniteľné.

Zodpovedných vodičov, ktorí jazdili podľa pravidiel žiaci pochválili a poďakovali sa im aj odovzdaním sladkého jabĺčka a maľovaného obrázku.

Počas dvoch hodín bolo skontrolovaných 40 vodičov, z ktorých  13 dostalo citrón, ostatní boli odmenení jablkom. Najčastejším porušením dopravných predpisov bola jazda bez povinného osvetlenia vozidla, prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti bolo zistené v jednom prípade. Zaznamenali sme aj vodičov, ktorí jazdili bez dokladov, bezpečnostných pásov a aj  cyklistu, ktorý počas jazdy mimo obce nemal ochrannú prilbu.

info + foto: kpt. JUDr. Anna Poljaková

preventistka OR PZ v Liptovskom Mikuláši