Zaujímavosti

Kontrola lekárničiek a poskytovania prvej pomoci

Celoslovenská  Preventívno-bezpečnostná dopravná akcia v spolupráci z SČK.

V týždni od 8. do 12. augusta dobrovoľníci a zamestnanci SČK v spolupráci s Policajným zborom SR preveria úroveň vedomostí vodičov v oblasti poskytovania prvej pomoci a odpovedia na ich otázky k tejto téme.

Slovenský Červený kríž sa pripojil k iniciatíve a výzve Európskej charty o bezpečnosti cestnej premávky s cieľom znížiť počet obetí dopravných nehôd na slovenských cestách. Preto je súčasťou aktivít SČK počas roka aj plnenie opatrení Národného plánu na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky ( 2010 – 2020 )ako napríklad:

*realizácia preventívnej akcie v cestnej premávke zameraná na kontrolu lekárničiek,    prieskum vedomostí o poskytovaní prvej pomoci u vodičov

*zvýšenie vedomostnej úrovne a praktickej zručnosti v oblasti poskytovania prvej pomoci

*zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti poskytovania prvej pomoci

Úzs SČK Liptov , Liptovský Mikuláš
V dňoch 10. a 12.augusta sa naši dobrovoľníci zúčastnili preventívno-bezpečnostnej dopravnej akcie , ktorá bola zameraná aj na kontrolu auto lekárničiek vo vozidlách a teoretické i praktické preskúšanie vodičov v oblasti poskytovania pred lekárskej laickej prvej pomoci , okrem teoretických otázok sme mali pripravenú aj praktickú časť resustitácie  na resustitačnej figuríne.
Vodiči ktorí prvú pomoc neovládali dostatočne , sme teoreticky vysvetlili a zároveň prakticky znázornili ako vyzerá správne poskytnutie prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch.
Štatistika : Za tieto 2 dni sme na liptovských cestách skontrolovali a prakticky preverili   spolu 90 vodičov. Úroveň vedomostí a praktických zručností vodičov v oblasti poskytovania prvej pomoci sa pohybovala  na rozhraní 40% .
Z 90-tich vodičov nemalo auto lekárničku vo vozidle  – 5 vodičov
Približne 50% vodičov malo auto lekárničku po exspiračnej dobe a 20% vodičov nemali auto lekárničku v kompletnom stave.  Čísla na integrovaný záchranný systém pozná 95% vodičov 5% vodičov nevedelo uviesť ani jedno z tiesňových čísiel.

Úroveň teoretických i praktických  poznatkov vodičov v poskytovaní pred lekárskej prvej pomoci je stále pomerne nízka  (40%) , u mnohých vodičov prevládajú ešte stále mýty  v prvej pomoci ktoré sa už nepoužívajú
(napr. vyťahovanie jazyka , škrtenie rany škrtidlom , kontrola dýchania zrkadielkom) a pod ,,,
Stav našich auto lekárničiek je pomerne dobrý , ale je treba ich pravidelne kontrolovať , každý vodič je zodpovedný za vybavenie svojho vozidla. Treba si dávať pozor najmä na dobu exspirácie , úplnosť a kompletnosť vybavenia auto-lekárničky

Každý vodič je zo zákona povinný poskytnúť prvú pomoc v prípade potreby.
Jeden z možných krokov prevencie a zvýšenia povedomia vodičov v oblasti prvej pomoci by mohlo byť pravidelné dvojhodinové preškoľovanie prvej pomoci optimálne aspoň raz za 5 rokov. Táto akcia dokázala že je potrebné venovať sa i prvej pomoci a kontrolám lekárničiek a splnila svoj dôležitý  význam .
Bezpečnosť je vždy na prvom mieste.

 

foto + zdroj: Úzs SČK Liptov