Výzvy

LIPTOVSKÁ MARA – UPOZORNENIE NA PARKOVANIE✅Vzhľadom na neustále pretrvávajúcu situáciu v súvislosti s nerešpektovaním dopravného značenia zákaz státia na ceste III/2213 v úseku Sielnickej zátoky (kataster obce Lipt. Sielnica, okr. Lipt. Mikuláš), upozorňujeme vodičov motorových vozidiel, aby dôsledne rešpektovali osadené dopravné značenie a neparkovali na miestach, kde je to zakázané.

✅V prípade porušenia ustanovení vyplývajúcich z tejto dopravnej značky bude využívaný inštitút objektívnej zodpovednosti.

✅Zároveň žiadame vodičov, aby si uvedomili, že parkovaním vozidla v uvedenom úseku dochádza k obmedzeniu plynulosti cestnej premávky na uvedenej ceste, následne vzniku kolón i kolíznych situácií a aj podstatnému obmedzeniu prejazdu záchranných zložiek uvedeným úsekom.

Text + foto: PZ SR