Zaujímavosti

LIPTOVSKÍ HASIČI A ICH ČINNOSŤ ZA ROK 2023

V roku 2023 zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru SR pri 29 848 udalostiach, k nim sa eviduje 32 874 výjazdov.
Zachránili celkovo 12 497 osôb, z toho 6 272 osôb bolo zranených a 867 osôb usmrtených. Najviac udalostí bolo v mesiaci december (3 158 udalostí) a najmenej v mesiaci apríl (2 107 udalostí).
Najčastejšou príčinou vzniku požiarov, bolo tak ako dlhodobo a aj v rámci SR, bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb, úmyselné zapálenie a elektrický skrat. Nesprávna obsluha vykurovacích telies a ich nevyhovujúci stav spôsobili 11 požiarov.
Vývoj požiarovosti v lesnom hospodárstve bol minulý rok veľmi priaznivý, a to najmä vďaka počasiu a veríme aj dobrej prevencii a uvedomelosti všetkých návštevníkov lesov a tiež zodpovednému správaniu pri ťažbe a obhospodarovaní lesov.

VÝJAZDOVOSŤ HASIČSKEJ JEDNOTKY OR HaZZ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ZA ROK 2023


Hasiči zasahovali pri:
Požiari – 82 x
Technickom zásahu – 339 x
Dopravnej nehode – 147 x
Ekologickom zásahu – 10 x
Planom poplachu – 37 x


V súvislosti s nepriaznivým počasím – prívalové dažde, veterné smršte (likvidácia popadaných stromov na objekty, cesty, odtrhnuté strechy a pod.) vykonali hasiči v okrese celkom 66 výjazdov za rok 2023. Najviac počas a po orkáne „Pit“ 03.02.2023 (12 výjazdov) a tlakovej níži „XAN“ 08.02.2023 (6 výjazdov).

SÚČINNOSŤ DOBROVOĽNÝCH HASIČSKÝCH ZBOROV OBCÍ v okrese Liptovský Mikuláš:


Dobrovoľné hasičské zbory uskutočnili 96 výjazdov ku 73 udalostiam, z toho pri 44 zasahovali samostatne, bez účasti HaZZ.
Najčastejšie zasahovalo DHZM Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, DHZO Liptovská Kokava, Važec.

POŽIARNA PREVENCIA


V roku 2023 bolo vykonaných ďalších 93 protipožiarnych kontrol  v rôznych ďalších objektoch (ubytovacích, priemyselných, školských) a zistených 202 požiarnych nedostatkov.
V rámci preventívnych opatrení a predchádzaniu kriminality bolo zorganizovaných viacero akcií, prednášok a ukážok. V roku 2023 sa exkurzií priamo na obidvoch hasičských staniciach zúčastnilo viac ako 500 detí a študentov.

Hasiči poukazujú na stále prítomné nebezpečenstvo vzniku požiarov, ktoré sú obzvlášť nebezpečné ak vznikajú v bytových a rodinných domoch a tiež poďakovať za zodpovedné správanie, keďže v minulom roku nezaznamenali žiadne rozsiahlejšie lesné požiare. Čoraz častejšie sú prítomné dôsledky klimatickej krízy v podobe prívalových dažďov, veterných smrští, ktoré treba očakávať aj v blízkej budúcnosti.

V každom prípade, Hasičský a záchranný zbor a tiež dobrovoľní hasiči sú vždy pripravení pomôcť všetkým, ktorí to potrebujú
v akejkoľvek nežiadúcej udalosti.

OR HaZZ Liptovský Mikuláš

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *