Zaujímavosti

Medzinárodný deň zdravotných sestier

Na celom svete sa slávi 12. máj ako spomienka na narodenie priekopníčky ošetrovateľstva a povolania zdravotnej sestry Florence Nightingalovej z Veľkej Británie. Je to deň, kedy si pripomíname záslužnú prácu všetkých našich sestier a pôrodných asistentiek

Aj naša redakcie si dnes pripomenula tento sviatok a študent SZŠLM ,ktorý je v 3.ročniku a bude z neho tiež praktická sestra, Radko Chovanec nám pomohol s grafickou úpravou.

Grafika: Radko Chovanec