Zaujímavosti

Mestská polícia v Liptovskom Hrádku oslavuje štvrťstoročnicu

Liptovský Hrádok: Celé štvrťstoročie pôsobenia má za sebou Mestská polícia v Liptovskom Hrádku.

Mestskú políciu Liptovský Hrádok zriadilo mesto Liptovský Hrádok dňa 31.10.1991. Dnes je to presne 25 rokov.

Ing. Pavol Šulc bol prvý náčelník mestskej polície. Ing Peter Kozák bol prvým policajtom, spoločne s Roman Beňo, Ján Šulc, Vladimír Vyšný a Mgr. Jozef Koscelník, ktorý slúži až do teraz a je služobne najstarší policajt v službe, tohto času na pozícii povereného zástupcu náčelníka mestskej polície. Začiatky boli veľmi ťažké, ako spomenul terajší náčelník mestskej polície pán Mgr. Peter Čajka, policajti nemali vysielačky, auto ani mobilný telefón. Postupne sa mestská polícia budovala a policajti dostali prvé služobné auto, vysielačky, kamerový systém a pod. Na poslednom zastupiteľstve primátor mesta odovzdal malý darček pánom policajtom Mgr. Jozef Koscelník a Milan Lesák, ktorí sú v radoch polície služobne najstaršie a sú stále služobne aktívny.  Na mestskej polícii pracovali aj ženy. Za dvadsaťpäť rokov sa vystriedalo v zbore veľké množstvo ľudí. V dnešnej dobre zamestnáva osem pracovníkov.

Mestská polícia v Liptovskom Hrádku prevádzkuje kamerový systém od roku 2009, pričom v súčasnosti má k dispozícii sedem bezpečnostných kamier, ktoré sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti a to v meste Liptovský Hrádok a v mestskej časti Dovalovo.

Našou prioritou v rokoch 2016 – 2017 bude reagovať a zapojiť sa do výziev Ministerstva vnútra SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rozšírenie a modernizáciu kamerového systému v meste celkovo 8-10 kamier a umiestniť ich na vytipované rizikové lokality v rámci nášho mesta a mestskej časti. Určite nám dáte za pravdu, že je lepšie investovať do prevencie a zabezpečenia ochrany, ako potom do následných, opakovaných opráv poškodených, resp. zničených vecí, ktoré sú majetkom mesta.