Michaela je nezvestná, hľadá ju polícia

Priezvisko: PUGH

Rodné priezvisko: SCHNIEREROVÁ

Meno: Michaela

Dátum narodenia: 1978-05-14

Štátna príslušnosť: SLOVENSKO

Bydlisko: Ružomberok

Dátum vyhlásenia: 2019-01-14

Dôvod pátrania: Nezvestná osoba

Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Ružomberku

zdroj: patranie.sk