NENALEŤTE NA TRIKY VRECKOVÝCH ZLODEJOV!!!

Vyklopkávač, blokovač, strkač, turista, rozdávač, či nešika… Aj toto sú metódy, ktoré používajú vreckoví zlodeji, s cieľom okradnúť ľudí. Policajti z Liptovského Mikuláša preto upozorňovali, najmä cestujúcich, na potrebu neustálej ostražitosti pri ochrane svojich osobných vecí a cenností. Zvýšením povedomia verejnosti o metódach vreckových zlodejov, ktorí využívajú rôzne triky na páchanie tejto protispoločenskej činnosti chceme prispieť k jej predchádzaniu.