Zaujímavosti

NERISKUJTE NA ŽELEZNIČNÝCH PRIECESTIACH

Železničné priecestia sú miesta s vysokým rizikom dopravných nehôd, ktoré končia tragicky. V snahe predchádzať týmto vážnym kolíziám sa dopraváci a preventistka z Lipt. Mikuláša  zamerali na informovanie účastníkov cestnej premávky o pravidlách bezpečného prejazdu cez železničné priecestia. 

Upozornili aj na skutočnosť, že pri prechádzaní cez zabezpečené priecestie je potrebné sa riadiť svetelnou signalizáciou. Ak na výstražníku striedavo blikajú červené svetlá doplnené o typický zvuk, užívateľ priecestia už nesmie naň vchádzať aj keď závory ešte nie sú spustené. Vozidlá a osoby, ktoré sa na ňom nachádzajú ho musia okamžite opustiť.
V prípade nehody, poruchy či  mimoriadnej situácie na priecestí je samozrejme potrebné urýchlene kontaktovať tiesňovú linku 112 alebo 158, oznámiť čo sa stalo a zároveň uviesť aj jedinečné identifikačné číslo, ktoré sa nachádza na zadnej strane výstražného kríža, resp. výstražníka.

Zdroj:PZ SR ZA