Nezvestný mladík z Liptova, nevideli ste ho?

Priezvisko:   DOTKO

Meno:    Lukáš Richard

Dátum narodenia:  1997-04-29

Štátna príslušnosť: SLOVENSKO

Bydlisko: Liptovský Mikuláš

Dátum vyhlásenia: 2018-09-22

Dôvod pátrania: Nezvestná osoba

Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Liptovskom Mikuláši

zdroj  a foto:  patranie.sk