Nezvestný Marián, nevideli ste ho niekde?

Priezvisko: PUŠKA

Meno: Marián

Dátum narodenia: 1981-07-20

Štátna príslušnosť: SLOVENSKO

Bydlisko: Liptovský Mikuláš

Dátum vyhlásenia: 2019-01-08

Dôvod pátrania: Nezvestná osoba

Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Liptovskom Mikuláši

zdroj: patranie.sk