Zaujímavosti

Nový riaditeľ OR HaZZ v Ružomberku

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku má nového riaditeľa 👨‍🚒👏

Novým okresným riaditeľom na Okresnom riaditeľstve HaZZ v Ružomberku sa dňom 01. júna 2023 stane pplk. Ing. Pavol Pecník, ktorého dnes do funkcie vymenoval prezident Hasičského a záchranného zboru Pavol Mikulášek.

Pavol Pecník v roku 2004 ukončil štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene na katedre požiarnej ochrany, kde získal titul inžinier. V roku 1995 pracoval ako technik požiarnej ochrany. Neskôr od roku 1995 do roku 1998 pracoval ako požiarnik v Harmaneckých Papierňach. V Hasičskom a záchrannom zbore a jeho právnych predchodcoch pôsobí od roku 1998, kedy nastúpil na funkciu starší požiarnik na Okresnom úrade v Banskej Bystrici. V rokoch 2000 – 2002 pôsobil ako veliteľ družstva a zástupca veliteľa jednotky. V roku 2002 začal pracovať na Okresnom riaditeľstve HaZZ v Banskej Bystrici, kde pôsobil až do roku 2006 ako veliteľ družstva. V rokoch 2006 až 2009 zastával funkciu veliteľa zmeny. V roku 2009 bol preradený na funkciu vedúceho oddelenia prevádzkovo-technického na OR HaZZ v Ružomberku. Dňa 1. mája 2023 bol vymenovaný na zastupovanie nadriadeného – riaditeľa OR HaZZ v Ružomberku.

Foto: HaZZ