Ochrana lesov pred požiarmi

Ochrana lesov pred požiarmi

nie je  len povinnosťou majiteľov, užívateľov lesov, hasičov a ostatných zainteresovaných orgánov, ale musí sa stať záležitosťou všetkých občanov, návštevníkov lesov.                                                  

K základným povinnostiam, ktoré je potrebné dodržiavať v prírode patrí:

  • nezakladať oheň na miestach, kde je to zakázané, alebo kde by sa mohol rozšíriť
  • využívať len oficiálne ohniská, ktoré sú bezpečné
  • neodhadzovať neuhasené cigarety
  • nedovoľovať deťom hry so zápalkami
  • rešpektovať príkazy a dodržiavať zákazy umiestnené na verejných miestach, najmä pri vstupe do lesa (zákaz kladenia ohňa, zákaz používania otvoreného ohňa a pod.)
  • nevypaľovať porasty suchých tráv a kríkov
  • v prípade spozorovania požiaru privolať okamžite hasičskú jednotku (č. tel. 150 – tiesňová linka, č. tel. 112 – linka integrovaného záchranného systému )

Za porušenie týchto povinností je možné fyzickej osobe uložiť podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov  pokarhanie alebo pokutu až do výšky 331 €.

Ďakujeme, že sa budete správať zodpovedne.

                                                                                           Okresné riaditeľstvo HaZZ

                                                                                              v Liptovskom Mikuláši

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *