Aktuálne z hôr

Perný víkend v Nízkych Tatrách

Počas víkendu 12. – 13. 2.2022 mali záchranári HZS z oblastného strediska Nízke Tatry spolu 44 výjazdov. Pri troch poraneniach vo voľnom teréne v oblasti Ďumbiera, Kráľovej hole a Veľkej hole, bola o súčinnosť požiadaná posádka VZZS, ktorá tieto zásahy vykonala samostatne, čo urýchlilo celý priebeh záchranných akcií. Najviac úrazov bolo v lyžiarskom stredisku Jasná, kde bolo 12 vážnejších úrazov pri ktorých v dvoch prípadoch bola súčinnosť s VZZS a v ostatných prípadoch boli súčinné aj posádky RLP a RZP. Záchranári ošetrovali pacientov so zlomeninami stehenných kostí, zlomeninami rebier a vážnymi otrasmi mozgu. Podávali priamo na svahu intravenóznu medikamentóznu liečbu, fixovali komplikované zlomeniny a ošetrovali stavy vyžadujúce si urgentnú zdravotnú starostlivosť.  Transportovali ich prevažne za pomoci kanadských saní a skútrov na najbližšie miesta, kde mohol byť pacient odovzdaný posádkam Zdravotníckych záchranárov.