Počet požiarov klesol, hasiči sa však nenudili

Požiarovosť v okrese Liptovský Mikuláš mala v uplynulom roku v porovnaní s tým predchádzajúcim klesajúci trend. „Čo je najpodstatnejšie, pri požiaroch v roku 2019 nevznikli veľké škody (išlo takmer o polovicu menej škôd ako v roku 2018) a včasným spozorovaním požiarov a rýchlym a efektívnym zásahom hasičov boli uchránené obrovské hodnoty,“ informovala nás Eva Krajčiová, riaditeľka Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši.

Zaujímavosti z práce hasičov v roku 2019

Pri požiaroch nedošlo k usmrteniu žiadnej osoby.

Hasiči zo staníc v Liptovskom Mikuláši a Liptovskom Hrádku mali v roku 2019 len o 20 výjazdov menej ako v predchádzajúcom roku – bolo ich 592. Hoci výrazne klesol počet výjazdov k ohrozeniam zdravia ľudí bodavým hmyzom (v roku 2018 ich bolo 126, v roku 2019 išlo o 68 výjazdov), zvýšil sa počet technických výjazdov k rôznym kalamitám: na začiatku roku snehovej a v priebehu roka k rôznym nežiaducim udalostiam v dôsledku povodní alebo silného vetra.

Stúpol počet dopravných nehôd, ktoré si vyžadovali prítomnosť hasičov. Poskytovali predlekársku pomoc, vyslobodzovali zranených z havarovaných vozidiel, zabraňovali ekologickým škodám.

Často horeli rôzne skládky odpadu. V osade Hlboké horel odpad v kontajneroch 13 krát. V roku 2016 bolo nutné hasiť horiace kontajnery 44 krát, v roku 2017 hasiči mali k týmto požiarom 22 výjazdov a v roku 2018 ich bolo 15.

Najčastejšou príčinou požiarov v roku 2019 boli poruchy a zlý stav vykurovacích telies a dymovodov (25 požiarov) a úmyselné zapálenie prevažne neznámou osobou (24 požiarov). Najviac horelo v mesiaci apríl a júl.

V bytovom hospodárstve bolo 21 požiarov. „Príčiny týchto požiarov sú rôzne: v súvislosti s vykurovaním, používaním otvoreného ohňa, nedbalosťou dospelých. Častou príčinou požiarov bol elektrický skrat alebo zvýšený prechodový odpor. V roku 2019 zhorelo viac vozidiel ako v roku 2018 najmä v dôsledku rôznych technických porúch,“ opísala Eva Krajčiová.

Napriek dlhodobému suchému a teplému počasiu bolo v lesnom hospodárstve len 6 požiarov, škody nepresiahli 3000 eur. Podľa riaditeľky hasičov je to aj vďaka zodpovednejšiemu správaniu vlastníkov a správcov lesov a snáď aj návštevníkov našich lesov.

Hasiči najčastejšie zasahovali v Liptovskom Mikuláši (243 výjazdov), nasledoval Liptovský Hrádok (55), Demänovská Dolina (34), Hybe (23) a Važec (19).

Významnou pomocou pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru sú dobrovoľní hasiči. „Ich zvyšujúca sa technická a osobná pripravenosť sa prejavila i vo zvýšenom počte ich výjazdov k rôznym udalostiam. Kým v roku 2018 dobrovoľní hasiči v okrese uskutočnili 57 výjazdov, v minulom roku ich bolo už 146. Pomoc poskytli nielen občanom vo svojich obciach, ale aj mimo svoju obec. Podieľali sa na hasení 35 požiarov a na technickej pomoci pri povodniach, snehovej kalamite, silnom vetre a popadaných stromoch. Mali množstvo iných rôznych technických zásahov, za čo im patrí veľká úcta a obdiv, pretože túto činnosť vykonávali na úkor svojho voľného času,“ poďakovala Eva Krajčiová.

Hasiči nezabúdali ani na preventívnu oblasť. V minulom roku urobili 89 preventívnych protipožiarnych kontrol v rôznych objektoch, najmä v školských zariadeniach. Zistených bolo spolu 222 požiarnych nedostatkov a boli uložené aj pokuty aj za nedodržanie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.

Hasiči posúdili pred výstavbou viac ako 300 projektov protipožiarnej bezpečnosti rôznych stavieb, aby bol v prípade požiaru v maximálnej možnej miere chránený život a zdravie ľudí. „Aby však k takému ohrozeniu požiarom nedošlo, vykonávanie opatrení len zo strany hasičov nestačí. Je dôležité, aby sa zodpovedne správali všetci a neporušovali zásady protipožiarnej bezpečnosti a nespôsobovali tak škody na majetku, zdraví a živote ich vlastnom ale aj ostatných,“ dodala riaditeľka hasičov.

Text a foto: Michal Paška

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *