Aktuálne z hôrZaujímavosti

Počet výjazdov rekordne stúpol

August bol podobne ako predchádzajúci mesiac júl, čo sa zásahov týka, veľmi silným mesiacom. Opäť sa, možno ešte vo väčšej miere ako v júli, odzrkadlila momentálna situácia vo svete v súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19 a skutočnosť, že veľké množstvo Slovákov sa rozhodlo tráviť leto na horách. Okrem Slovákov sa však po horách pohybovalo aj množstvo turistov, hlavne z okolitých štátov ako z Českej republiky, Poľska, Maďarska, ale aj Nemecka a Rakúska. Parkoviská, ako aj chodníky praskali vo švíkoch a nájsť kľudné miesto bez ľudí bolo miestami nemožné. Platilo to hlavne pre turistami najviac preferované trasy, či už na turistických chodníkoch, ale aj v horolezeckom teréne.

Posledný prázdninový mesiac prijalo Operačné stredisko tiesňového volania 224 žiadostí o pomoc, čo je najvyšší počet žiadostí prijatých v jeden mesiac na OSTV doposiaľ.  Záchranári HZS zaznamenali spolu 191 výjazdov,  čo je oproti predchádzajúcemu mesiacu percentuálny nárast o 55,25%. Celkový nárast tiesňových volaní oproti mesiacu júl je o 61,15%.

V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019, kedy evidujeme za august 172 zásahov, tento rok počet zásahov stúpol  o 11%.  Stúpol aj počet zásahov na ferratách, hlavne na Skalke pri Kremnici, kde len v mesiaci august, po otvorení nových ferratových ciest, potrebovalo pomoc záchranárov HZS 10 návštevníkov. Skoro vo všetkých prípadoch sa jednalo o precenenie síl a uviaznutie v najťažších ferratových cestách.   

Počas augusta sme žiaľ zaznamenali aj alarmujúci nárast úmrtí na horách, kým v mesiaci júl to boli 2 úmrtia, v auguste prišlo o život až 10 osôb. V porovnaní s augustom 2019,  kedy sme zaznamenali 5 smrteľných nehôd, je to až 100 % nárast. Jednalo sa prevažne o zlyhanie životných funkcií. Žiaľ, aj napriek takmer okamžitému zahájeniu kardiopulmonálnej resuscitácie, sa už turistov zachrániť nepodarilo.

V priebehu augusta 2020  Horská záchranná služba vykonávala tiež  kontroly horského terénu. Skontrolovaných bolo celkovo 638 osôb. Dôraz bol kladený na bezpečný pohyb osôb vo vysokohorskom teréne, dodržiavanie pokynov HZS, ustanovení zákona 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe a pravidiel pohybu v národnom parku. Kontroly prebiehali vo viacerých dolinách a na štítoch. Počas týchto kontrol  bolo zistených viacero porušení pravidiel pohybu v národnom parku, a to predovšetkým pohyb neoprávnených osôb mimo značených turistických chodníkov, ilegálna vodcovská činnosť, neoprávnené bivakovanie, pohyb psov bez vôdzky a taktiež priame ohrozenie bezpečnosti osôb nedodržiavaním základných metodických postupov pre pohyb vo vysokohorskom prostredí pri vedení výcviku VHT.

Letná turistická sezóna ešte ani zďaleka nekončí. Síce hlavná dovolenková sezóna je už za nami, no aj počas septembra a októbra ešte očakávame na horách vysokú návštevnosť, hlavne počas víkendov.  Opätovne žiadame turistov, aby sa v horách správali zodpovedne, ohľaduplne voči ostatným, riadili sa  odporúčaniami a pokynmi HZS ako aj pandemickej komisie a zamedzili tým prípadnému šíreniu ochorenia COVID – 19.

HZS.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *