Polícia pátra

Pomôžte objasniť dopravnú nehodu, pri ktorej bola zranená chodkyňa!

Polícia v Liptovskom Mikuláši žiada občanov o pomoc pri objasňovaní dopravnej nehody,  ktorej účastníčkou bola chodkyňa.

     Dopravná nehoda sa stala 20. júna 2019 v čase okolo 09.45 hod. na priechode pre chodcov, ktorý sa nachádza na ul. Garbiarskej, pred kruhovým objazdom pri hoteli Jánošík v Liptovskom Mikuláši.

     Doposiaľ neznámy vodič na motorovom vozidle nezistenej značky a farby, viedol vozidlo po ul. Garbiarskej v smere na ul. Revolučnú,  pričom na uvedenom priechode pre chodcov zrazil chodkyňu, ktorá utrpela ťažké zranenia.

     Vodič vozidla po dopravnej nehode nezastavil a nesplnil si povinnosti účastníka dopravnej nehody. Bližší popis vodiča ani motorového vozidla nie je známy.

     V tejto súvislosti žiadame svedkov, ktorí by vedeli poskytnúť informácie k uvedenej dopravnej nehode, totožnosti vodiča a stotožneniu motorového vozidla, aby tak urobili na Okresnom dopravnom inšpektoráte, ul. Komenského 841 v Lipt. Mikuláši alebo na bezplatnej policajnej linke 158.

     V prípade dopravnej nehody ukladá zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke vodičom aj účastníkom dopravnej nehody niekoľko povinností:

Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo, zdržať sa požitia alkoholu alebo inej  návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku.

Účastník dopravnej nehody, teda osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode je povinný ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi, poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu, urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou. Až do príchodu policajta je povinný zotrvať na mieste dopravnej nehody alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody. Zároveň sa musí zdržať konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel, urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody, umožniť obnovenie cestnej premávky, preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody, bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru. Ak je to nevyhnutné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie cestnej premávky, účastník DN môže premiestniť vozidlá, pritom je však povinný vyznačiť postavenie vozidiel po dopravnej nehode, situáciu a stopy.

text + foto PZ SR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *