NehodyVýzvy

Pomôžte objasniť dopravnú nehodu, pri ktorej bola zranený cyklista!

Polícia v Liptovskom Mikuláši žiada občanov o pomoc pri objasňovaní dopravnej nehody,  ktorej účastníkom bol cyklista.

     Dopravná nehoda sa stala 07. júna 2019 v čase okolo 14.00 hod. v meste Liptovský Mikuláš  na ul. 1. mája (cesta 1/18) pri výjazde z čerpacej stanice OKTAN.

     K dopravnej nehode došlo tak, že cyklista jazdil na bicykli po hlavnej ceste v smere z mestskej časti Okoličné do centra mesta, pričom pri výjazde z čerpacej stanice OKTAN mu nedal prednosť v jazde doposiaľ neznámy vodič, jazdiaci na motorovom vozidle nezistenej továrenskej značky, ktorý vychádzal z vedľajšej cesty označenej zvislou dopravnou značkou „Stoj, daj prednosť v jazde“ a odbočoval doľava  smerom na Okoličné. V snahe zabrániť zrážke s motorovým vozidlom cyklista začal prudko brzdiť, následkom čoho spadol na cestu. Utrpel ľahké zranenia.    

      Neznámy vodič neposkytol zranenému cyklistovi potrebnú pomoc, z miesta nehody odišiel  a nesplnil si povinnosti účastníka dopravnej nehody. Bližší popis vodiča ani motorového vozidla nie je známy.

     V tejto súvislosti žiadame svedkov, ktorí by vedeli poskytnúť informácie k uvedenej dopravnej nehode, totožnosti vodiča a stotožneniu motorového vozidla, aby tak urobili na Okresnom dopravnom inšpektoráte, ul. Komenského 841 v Lipt. Mikuláši alebo na bezplatnej policajnej linke 158.

     V prípade dopravnej nehody ukladá zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke vodičom aj účastníkom dopravnej nehody niekoľko povinností:

Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo, zdržať sa požitia alkoholu alebo inej  návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku.

Účastník dopravnej nehody, teda osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode je povinný ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi, poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu, urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou. Až do príchodu policajta je povinný zotrvať na mieste dopravnej nehody alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody. Zároveň sa musí zdržať konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel, urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody, umožniť obnovenie cestnej premávky, preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody, bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru. Ak je to nevyhnutné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie cestnej premávky, účastník DN môže premiestniť vozidlá, pritom je však povinný vyznačiť postavenie vozidiel po dopravnej nehode, situáciu a stopy.

OR PZ SR v Liptovskom Mikuláši

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *