Výzvy

POZOR NA ZÁBAVNÚ PYROTECHNIKU!

Polícia apeluje na všetkých amatérskych používateľov zábavnej pyrotechniky, aby boli pri jej používaní opatrní. Každoročne slovenskí hasiči počas Silvestra a Nového roka evidujú nárast výjazdov práve v dôsledku neodborného používania a manipulácie so zábavnou pyrotechnikou. Na prelome rokov 2022/2023 vzniklo 35 požiarov, ktoré zapríčinila zábavná pyrotechnika.

Ako sa vyhnúť úrazom v súvislosti s pyrotechnikou?
1. nevykonávajte neodborné zásahy do zábavnej pyrotechniky
2. nezapaľujte zábavnú pyrotechniku priamo v ruke a v blízkosti tváre
3. neodpaľujte zábavnú pyrotechniku v sklenených fľašiach a iných nádobách
4. opätovne nezapaľujte zábavnú pyrotechniku v prípade, že nevybuchla – polejte
zábavnú pyrotechniku dostatočným množstvom vody
5. zapálenú pyrotechniku nevyhadzujte z okien, balkónov a terás
6. zabráňte priamemu kontaktu detí a zvierat s pyrotechnikou
7. dôkladne čítajte a dodržujte návod na použitie
8. pred manipuláciou s pyrotechnikou nepoužívajte alkohol ani iné návykové látky
9. buďte ohľaduplní (zábavnú pyrotechniku neodpaľujte v blízkosti škôl, nemocníc,
domovov dôchodcov a pod., nehádžte medzi ľudí, malé deti a zvieratá)
10. vždy odstráňte všetok odpad vzniknutý použitím pyrotechniky

Čo robiť v prípade popálenín?
Postihnuté miesto chlaďte pod tečúcou vodou (nie ľadovou) 10 až 20 minút. Ničím ho nepotierajte, voľne ho prekryte.
Ak postihnutému horí odev, položte ho a uhaste oheň. Priškvarený odev nestrhávajte! Veľké plochy chlaďte postupne.

Kedy vyhľadať doktora?
– ak je popálené dieťa
– ak je postihnutých viac ako 5% povrchu
– pri popálení tváre, prstov rúk, genitálií
– pri neznesiteľnej bolesti
– pri hlbokej popálenine


Zdroj:internet