Výzvy

Pozor! Vypaľovanie trávy je zakázané

Ministerstvo životného prostredia varuje pred vypaľovaním trávy.

Napriek sústavnému zdôrazňovaniu škodlivosti a nebezpečnosti vypaľovania suchej trávy v jarnom období každoročne narastá počet požiarov i výška spôsobenej škody.

Vypaľovanie odpadu zo záhrad ako aj trávnatých porastov a parkovej zelene sa považuje za nezákonné a trestné konanie. Envirorezort preto apeluje na občanov a širokú verejnosť, aby sa vyhli takejto činnosti, ktorá ničí životné prostredie, ohrozuje ľudské životy a je nezákonná. Podľa v súčasnosti platného zákona o odpadoch vyplýva zákaz zneškodňovať, teda aj spaľovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene. Porušenie tohto zákona môže stáť občana do 331 eur, právnickú osobu až 16 596 eur. Ku vzniku požiarov dochádza nielen nedbanlivosťou pri zakladaní ohňov v prírode, hraní detí so zápalkami, odhadzovaním nedopalkov pri fajčení, ale aj podcenením okolností pri „riadenom vypaľovaní“ a tiež úmyselným podpaľačstvom. Zdá sa, že sú niektorí ľudia nepoučiteľní a neodstraší ich ani príslušné ustanovenie zo zákona NR SR č. 314/2001 Zb. z. o požiarnej ochrane, ktorý zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Zákonné spôsoby, ako sa zbaviť suchého biologického odpadu z porastov, sú kompostovanie v obecnom alebo súkromnom kompostovisku alebo zber biologického odpadu v na to určených veľkoobjemových kontajneroch. Obec je povinná takto vyzbieraný odpad spracovať.

Ako nám napísala riaditeľka OR HaZZ v Liptovskom Mikuláši pplk. PhDr. Eva Krajčiová: ,,V roku 2015 sme museli riešiť 24 prípadov požiarov v dôsledku vypaľovania suchej trávy a porastov. Škoda, ktorá pri nich vznikla síce nebola vysoká, no potenciálne riziko škôd, dokonca poškodenia a straty života je v týchto prípadoch veľké. Požiar sa po suchej tráve šíri veľmi rýchlo, najmä za veterného počasia a môže sa rozšíriť na drevené objekty (altánky, humná), skládky dreva a pod. Silné zadymenie môže spôsobiť intoxikáciu, človek upadne do bezvedomia a môže uhorieť. Takto ohrození sú predovšetkým starší ľudia, ktorí nie sú až tak pohybliví.
V každom prípade vypaľovanie suchých tráv a porastov je zákonom o ochrane pred požiarmi zakázané a za porušenie je najprísnejšia sankcia – pokuta do výšky 331 €“.

info: minzp.sk

Pre zaujímavosť, len dnes ( piatok 18. marca 2016 ) boli hasiči v Žilinskom kraji vyslaní k deviatim požiarom v prírodnom prostredí.