Zaujímavosti

Rekonštrukcia hlavného ťahu mestom Liptovský Mikuláš

V polovici letných prázdnin nám začnú rekonštruovať hlavný ťah mestom od Palúdzky po most v Okoličnom, práce by mali trvať 65 dní.

Podľa info by sa malo pracovať nepretržite 7 dní v týždni, požiadali sme správcu cesty, aby zabezpečil rekonštrukciu v nočných hodinách v tých lokalitách, kde nebývajú ľudia. Slovenská správa ciest túto požiadavku odsúhlasila a zhotoviteľ je na to pripravený.

Projekt na organizáciu dopravy ešte spracovaný nie je, ale rekonštrukcia by mala prebiehať 𝐩𝐨 𝐮́𝐬𝐞𝐤𝐨𝐜𝐡:

🚗 Z Palúdzky po kruhový objazd pri hoteli Jánošík a súčasne od apartmánov Liptov po most Okoličné – tieto dva úseky budú realizovaný súčasne a ako prvé v poradí

🚗 Od kruháča pri hoteli Jánošík po križovatku na ul. Hollého a súčasne od Rachmaninka po apartmány Liptov – oba úseky budú realizované súčasne ako druhé v poradí

🚗 Od križovatky na ul. Hollého po Rachmaninko – tento posledný úsek je najkomplikovanejší, bude realizovaný v septembri po turistickej sezóne

⛔️ Správca cesty I/18 si uvedomuje, že rekonštrukcia zasiahne hlavnú letnú sezónu… ale my sme radi, že k nej konečne pristupujú 🙏

Info: primátor mesta Liptovský Mikuláš