Aktuálne z hôr

Smutné ráno na Žiarskej chate

V skorých ranných hodinách dňa 31.8.2020 boli záchranári HZS požiadaní o pomoc pre 27-ročného Slováka, ktorý odpadol a nemal prítomné základné životné funkcie. Ubytovaní na chate ihneď zahájili kardiopulmonálnu resuscitáciu, pri ktorej bola nápomocná aj záchranárka z Košíc.  Záchranári HZS požiadali o súčinnosť aj posádku RLP, ktorá smerovala taktiež na chatu. Pri KPR bol použitý aj AED prístroj, ktorý bol na chate. Po príchode záchranných zložiek sa pokračovalo v rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácií, žiaľ aj napriek snahe všetkých zúčastnených sa nepodarilo slovenského turistu zachrániť. Následne boli telesné pozostatky transportované do ústia Žiarskej doliny, kde boli  odovzdané príslušníkom PZ SR a pohrebnej službe.

Hzs. sk