Zaujímavosti


Správa ciest ŽSK je pripravená na zimnú údržbu


Do údržby ciest sa tento rok zapojí 249 zamestnancov Správy ciest ŽSK a 177 mechanizmov. Pribudne aj nová technika a meteorologické stanice.

Zimná sezóna je závislá od klimatických podmienok, avšak oficiálne trvá od 1. 11. 2023 – 31.3. 2023. Správa ciest ŽSK vykonáva zimnú údržbu 1 416 km ciest II. a III. triedy, 493 km ciest I. triedy (na základe zmluvy o údržbe so SSC) a 17,5 km R3 na základe zmluvy o údržbe s NDS (obchvat Oravského Podzámku, obchvat Trstenej obchvat Hornej Štubne). Zimná údržba prebieha v závislosti od počasia, na základe operačných plánov zimnej údržby, ktoré schvaľuje Ministerstvo dopravy SR.

Do zimnej údržby v Žilinskom kraji bude v tomto roku zapojených 249 zamestnancov a 177 mechanizmov, vrátane 7 nových posypových vozidiel. V teréne budú tieto mechanizmy: 108 ks sypačov s radlicou, 5 ks snehových fréz, 17 ks traktorov s radlicou, 6 ks šípových pluhov, 1 ks autogréder, 29 ks nakladačov, 3 ks traktorov sypačov, 8 ks nákladných vozidiel. Predpokladá sa využitie 53 900 ton posypového materiálu, z toho 20 700 ton chemického posypového materiálu a 33 200 ton inertného materiálu (kamenná drvina). Najviac posypového materiálu každoročne vynakladá SC ŽSK vzhľadom na klimatické podmienky v regiónoch Liptov (14 000 ton) a Orava (13 500 ton).

Do SC ŽSK pribudne 7 ks nových univerzálnych posýpacích vozidiel v celkovej hodnote 2,1 milióna eur, ktoré sa budú využívať predovšetkým v zimnom období na horských prechodoch. Posýpacie vozidlá budú využívané aj v letnom období na prevoz obaľovanej zmesi za tepla, ktorá sa používa pri odstraňovaní výtlkov.

Na zmierňovanie a odstraňovanie prekážok v zjazdnosti, ktoré sú spôsobené zimnými klimatickými a poveternostnými podmienkami Správa ciest ŽSK využíva 50 ks meteorologických staníc, ktoré sú rovnomerne rozložené po celom Žilinskom kraji. „Správa ciest ŽSK robí vždy maximum pre čo najlepšiu zjazdnosť ciest. Pri výkone zimnej údržby však musíme dodržiavať technické predpisy a operačný plán zimnej údržby a zabezpečovať zjazdnosť ciest od najvyššej kategórie, po tú najnižšiu, ktorou sú cesty III. triedy,“ informuje Gabriela Tisoňová, riaditeľka odboru dopravy ŽSK. V Žilinskom kraji je viacero nebezpečných úsekov, pri ktorých je potrebné v zimnom období zvýšiť opatrnosť (zoznam v prílohe). Rovnako sú aj úseky, kde z hľadiska ich významu pre životné prostredie je chemický posyp vylúčený, čo sťažuje ich údržbu.
text +foto: ŽSK