Výzvy

Tieto sušené figy nekonzumujte!

Ako uvádza RVPS na svojej stránke :

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Liptovský Mikuláš v prevádzke Billa s.r.o., Garbiarska 2585, 031 01 Liptovský Mikuláš odber vzorky výrobku „Figy sušené“, 400g, DMT 30.12.2022, šarža L:090021823-11-290, krajina pôvodu Turecko, baliareň Vetter Slovakia s.r.o., Priemyselná 2, 920 01 Hlohovec.

V analyzovanej vzorke bola zistená prekročená maximálna hodnota obsahu Aflatoxínu B1 = 207,4 µg/kg (max.6) a sumy aflatoxínov B1, B2, G1, G2 = 328,2 µg/kg (max. 10).

Konzumácia uvedenej látky spôsobuje vážne zdravotné problémy. Výrazne poškodzuje pečeň, pričom hrozí riziko vytvorenia zhubných nádorov. Inšpektori okamžite nariadili zákaz predaja uvedeného výrobku. Spoločnosť Vetter Slovakia s.r.o. zároveň musí stiahnuť výrobok z trhu a informovať o tom aj odberateľov.

Zdroj ;https://www.svps.sk/