Zaujímavosti

Únik nebezpečnej látky na štadióne – cvičenie

Taktické cvičenie OR HaZZ v Liptovskom Mikuláši – únik nebezpečnej látky na Zimnom štadióne v Liptovskom Mikuláši 🚒🧑‍🚒

Dňa 27. júla 2023 sa na Zimnom štadióne v meste Liptovský Mikuláš uskutočnilo plánované taktické cvičenie zamerané na likvidáciu úniku nebezpečnej plynnej látky – čpavku z technologického zariadenia. Cieľom cvičenia bolo precvičenie nasadenia a riadenia síl a prostriedkov a tiež vyhľadávanie a záchrana osôb v zamorenom prostredí. V rámci cvičenia boli tiež preverené postupy manažmentu a správy štadióna pri riešení takejto nežiaducej udalosti vrátane vykonania evakuácie osôb. Precvičená bola tiež súčinnosť zboru s ostatnými záchrannými zložkami. Cvičenia sa zúčastnilo osem príslušníkov z Hasičskej stanice v Liptovskom Mikuláši a z Hasičskej stanice v Liptovskom Hrádku so štyrmi kusmi techniky.

Text + foto: HaZZ fcb