Krimi

Varovná siréna zobudila celé mesto

Liptovský Mikuláš: Tichými nočnými ulicami sa približne o 3:25 ráno rozozvučal kolísavý tón varovnej sirény.

Zvuk pochádzal zo zimného štadióna a po dvojminútovom kolísavom tóne zazneli zo sirény slová: „Pozor! ohrozenie čpavkom“. Linky všetkých zložiek okamžite začali príjmať viaceré oznámenia od občanov mesta. Ako prví na miesto prišli mestskí policajti, ktorí jasne identifikovali, že siréna naozaj hučí pri zimnom štadióne. Privolaní liptovskomikulášski hasiči na miesto dorazili na dvoch vozidlách, ich kolegovia z Liptovského Hrádku na jednom vozidle. Hasiči použili pri zásahu špeciálne protichemické obleky a meraniami zistili, že žiadne hodnoty neboli prekročené. Spustenie sirény zrejme spôsobila technická porucha na senzore. Počas vykonávania meraní bolo priľahlé okolie zimného štadiónu uzavreté príslušníkmi mestskej a štátnej polície. Po zistení, že sa o žiadny únik nejedná boli všetky zložky odvolané.

Oficiálne vyjadrenie JL Arény: Vo štvrtok 30.3. o cca 3:25 bola spustená na objekte Zimného štadióna siréna s hláškou upozorňujúcou na únik čpavku. Na mieste boli prítomní zodpovední zamestnanci, ktorí po zistení skutkového stavu zistili, že k úniku čpavku nedošlo. Po príjazde záchranných zložiek a realizácií meraní bola táto skutočnosť potvrdená a krízové hlásenie zastavené. Analýza príčin falošného poplachu prebieha, avšak je pravdepodobné, že bol spôsobený technickou poruchou poplachového zariadenia. Obyvateľom priľahlých častí mesta Liptovský Mikuláš sa ospravedlňujeme a po analýze príčin prijmeme také opatrenia, aby sa zabránilo podobným situáciám v budúcnosti.