Zaujímavosti

VEĽKÝ PREHĽAD: PODMIENKY ZÁKAZU VYCHÁDZANIA A NOVÉ OPATRENIA

VEĽKÝ PREHĽAD: PODMIENKY ZÁKAZU VYCHÁDZANIA A NOVÉ OPATRENIA

Vláda prijala nové opatrenia, ktoré majú počas nasledujúcich troch týždňov znížiť mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť importu nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovať nárast hospitalizácií. Opatrenia vzišli z rokovaní predstaviteľov štátu a vedcov. Jedným z opatrení sú prísnejšie pravidlá zákazu vychádzania od STREDY 3. MARCA.

HLAVNÉ ZMENY:
✅ Zavádza sa nočný zákaz vychádzania s prísnejším režimom.
✅ Ruší sa sa výnimka na vychádzky do prírody mimo okres.
✅ Pri nevyhnutnosti cestovať do práce je potrebné sa preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.
✅ Povinnosť nosiť respirátor FFP2 od 8. marca v obchode a v hromadnej doprave.
✅ Polícia výrazne zvýši kontroly dodržiavania opatrení, zapoja sa aj policajti v civile.

ODKAZ NA UZNESENIE VLÁDY
https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation/1122
______________
❓KEDY PLATÍ ZÁKAZ VYCHÁDZANIA
▪Zákaz vychádzania naďalej platí od 5:00 do 1:00.
▪Novinkou je, že sa zavádzajú prísnejšie podmienky počas noci v čase od 20:00 do 1:00. Podrobnosti nižšie.

ℹ️ BUDE SA POTREBNÉ TESTOVAŤ?
Naďalej budú výnimky zo zákazu vychádzania. Na niektoré bude potrebný negatívny test na covid-19 (PCR alebo antigénový), časť výnimiek si bude možné uplatniť aj bez testu. Podrobnosti sú nižšie.

ℹ️ KTO NEPOTREBUJE TEST
▪osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace,
▪ľudia zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, po ktorej uplynulo aspoň 14 dní,
▪osoby, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu,

💻🔧 PRÁCA
❗️Do zamestnania môžu chodiť iba tí, ktorí prácu nemôžu vykonávať z domu.
❗️Okrem negatívneho testu na COVID-19 je potrebné aj potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.
▪V čiernych a bordových okresoch platí test 7, v červených 14 a v ružových 21 dní.
▪Zamestnanci škôl a školských zariadení potrebujú najviac 7-dňový test i potvrdenie od zamestnávateľa bez ohľadu na zaradenie okresu.

Aktuálne rozdelenie okresov podľa covid automatu nájdete tu:
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy…

🌲PRÍRODA
❗️Pobyt v prírode a individuálny šport je možný len v rámci okresu. V prípade hlavného mesta sa za okres považuje územie celého Bratislavského samosprávneho kraja, Košice sú brané ako jeden okres.
▪V ružových, červených a bordových okresoch na cestu do prírody nie je potrebný test.
▪V čiernych okresoch sa vyžaduje aj negatívny výsledok testu. Test na účel pobytu v prírode v čiernych okresoch nepotrebujú okrem vyššie spomínaných výnimiek ani deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím a so závažnou poruchou autistického spektra.

🏫 ŽIACI A ŠKOLA
▪Žiaci MŠ, prvého stupňa ZŠ alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti (nie starší ako 7 dní).
▪Žiaci a poslucháči od druhého stupňa ZŠ potrebujú do školy a školského zariadenia negatívny test nie starší ako 7 dní. Okrem toho sa preukazuje negatívnym testom aj jeden zákonný zástupca.

VIAC o fungovaní škôl ⬇️
https://www.minedu.sk/b-groehling-splnili-sme…/

👥 NÁVŠTEVY INÝCH DOMÁCNOSTI
Ostáva doterajší stav, že klasické návštevy iných domácnosti nie sú medzi výnimkami, teda sú zakázané. (Výnimkou je len starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný.)

______________
⚠️ VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA, PRI KTORÝCH JE POTREBNÝ TEST ⚠️

Negatívny test na ochorenie covid-19 nie starší ako 7 dní je potrebný na uplatnenie výnimky na cestu:

✅ V ČASE OD 5:00 DO 20:00:

▪cesta do zamestnania pre pracovníkov škôl a školských zariadení
▪čistiareň odevov, kúpa novín a tlačovín, optika, banka, poisťovňa, knižnica, servis bicyklov a motorových vozidiel, pošta, služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, záhradkárstva, opravovne obuvi, servis telekomunikačnej techniky
▪povolené hromadné podujatie
▪výdajné miesto eshopu a iných obchodov
▪cesta žiaka a poslucháča od druhého stupňa ZŠ do školy a školského zariadenia, test potrebuje aj jeden zákonný zástupca
▪cesta na orgán verejnej moci na vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku,
▪pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy
▪cesta na najbližší zberný dvor

✅ V ČASE OD 5:00 DO 1:00:

▪cesta do zamestnania (okrem pracovníkov škôl a školských zariadení), platnosť testu závisí od zaradenia okresu, podrobnosti sú vysvetlené vyššie
▪pobyt v prírode v čiernom okrese, podrobnosti vyššie
▪cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta späť
▪cesta VŠ študentov niektorých ročníkov medicínskych programov do školy
______________
⚠️ KDE SA DOSTANETE AJ BEZ TESTU⚠️

✅ VÝNIMKY V ČASE OD 5:00 DO 1:00 (TEDA AJ V ČASE ZÁKAZU NOČNÉHO VYCHÁDZANIA)

▪ zdravotnícke zariadenie na účel neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného
▪do lekárne
▪starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný
▪venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska
▪ cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo poskytnutia veterinárnej starostlivosti,
▪ dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní
▪ pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu (okrem čiernych okresov), podrobnosti vyššie.

✅ VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA BEZ TESTU V ČASE OD 5:00 DO 20:00

Bez testu na ochorenie covid-19 si možno uplatniť výnimku okrem vyššie uvedených ⬆️ aj tieto, a to na cestu:

▪ obstaranie nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej prevádzky od miesta bydliska
▪ cesta na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného
▪ testovanie na ochorenie COVID-19 a očkovanie proti ochoreniu COVID-19
▪ pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst
▪žiaci MŠ, prvého stupňa ZŠ alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti.
▪ cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku (dospelý sprevádzajúci však test potrebuje)
▪ styk rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť, stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
▪ cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,
▪ zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
▪ zdravotná vychádzku do vzdialenosti 1 km od bydliska seniorov nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, osoby, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osoby so závažnou poruchou autistického spektra. Vychádzku vykonáva táto osoba samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti,
▪ súdne pojednávanie
▪ cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov do vzdialenosti 1 km od bydliska
______________
😷 RESPIRÁTORY FFP2
▪V obchodoch a mestskej hromadnej doprave bude od 8. marca povinné nosenie respirátora FFP2.
▪Vo všetkých interiéroch okrem domácnosti bude respirátor povinný od 15. marca.

♿ HODINY V OBCHODOCH AJ PRE ŤZP
▪Vo vyhradených hodinách pre dôchodcov budú môcť nakupovať aj zdravotne postihnuté osoby a ich sprievod na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta.

🛒 COVID POZITÍVNI NEBUDÚ MÔCŤ ÍSŤ DO OBCHODU
▪ Zruší sa od 8. marca výnimka, ktorá povoľuje pozitívnym na covid-19 vychádzať z domu na akýkoľvek účel vrátane vstupu do predajní okrem odôvodnenej návštevy lekára a lekárne.

👮VÝRAZNÉ ZVÝŠENIE POLICAJNÝCH KONTROL ⬇️
https://www.facebook.com/ministerstvovnutraSR/posts/3631414076913807
____________
ĎALŠIE OPATRENIA
Z rokovania s odborníkmi vzišli aj ďalšie návrhy opatrení ktoré budú ešte podrobnejšie upravené. Ide napríklad o:
▪ zaviesť covidový príplatok motivujúci striktné dodržanie karantény pre všetkých členov domácnosti
▪️zvýšiť výšku a dostupnosť pandemickej PN a OČR
▪️sprísnenie hraničného režimu

Viac ⬇⬇⬇

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *