Zaujímavosti

VIRTUÁLNY SVET A ZÁKON

 toto bola téma, o ktorej besedovala preventistka OR PZ v Lipt. Mikuláši spolu so študentmi druhých tried Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. Počas stretnutí študentov upozornila na niektoré oblasti ohrozenia vo virtuálnom prostredí, pripomenula zásady bezpečného správania sa na internete a sociálnych sieťach ako aj na fakt, že zákony platia rovnako v reálnom aj vo virtuálnom svete a nemôžu si tam dovoliť čokoľvek.

Na záver bol v rámci kampane proti sexuálnemu nátlaku a vydieraniu detí cez internet „Say No!“ odprezentovaný krátky film, ktorý poukazuje na skutočnosť, ako ľahko je možné, pri troche neopatrnosti a dôvery, stať sa obeťou.

zdroj: FCB PZ SR