Zaujímavosti

VODIČI POZOR ❗️
OD 1. OKTÓBRA ZÁKAZ PARKOVANIA NA CHODNÍKOCH🚗Od 1. októbra 2023 čaká vodičov veľká zmena. Začne platiť novela zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke – zákaz parkovania na chodníku.

🚗Zákon bol schválený už v marci minulého roka, ale poslanci účinnosť zákona
preložili na október 2023. Dali tak dostatočný čas mestám a obciam na prípravu.

✅Parkovanie na chodníkoch bude možné iba v tých prípadoch, ak to bude dopravnou značkou alebo dopravným zariadením určené inak alebo ak pôjde o zastavenie alebo státie bicykla, kolobežky s pomocným motorčekom alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

➡️Odkaz na legislatívnu úpravu tejto problematiky:
https://www.slov-lex.sk/pravne…/SK/ZZ/2009/8/20230401…

Zdroj: PZ SR ZA