Aktuálne z hôr

Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2016

 V pondelok 31.10.2016 oficiálne skončila letná turistická sezóna a od 01.novembra začala v zmysle návštevného poriadku Tatranského národného parku platiť každoročná uzávera turisticky značených chodníkov, ktorá potrvá do 15. júna. Otvorené sú len TZCH po vysokohorské chaty s celoročnou prevádzkou s výnimkou Chaty pod Rysmi, ktorá je počas zimnej turistickej sezóny uzavretá.

      Počas letných mesiacov sme zaznamenali zvýšenú návštevnosť horských oblastí. Do hôr sa každý rok vracia viac a viac turistov, no aj napriek tejto skutočnosti počet úrazov bol porovnateľný s predchádzajúcou sezónou. Počas leta záchranári HZS zasahovali v 407 prípadoch, čo je oproti roku 2015 o 24 menej.  Výrazne klesol počet úrazov v ľahko dostupnom teréne mimo TZCH a to až o  78 % a naopak mierne sa zvýšil počet zásahov v horolezeckom teréne nad II. stupeň obtiažnosti a to o 36 %. Počet úrazov na TZCH bol rovnaký ako predchádzajúcu sezónu.

     Najviac turistov, ktorí potrebovali pomoc HZS bolo slovenskej národnosti – 38,73  %, českej národnosti –  17,65 % a poľskej –  13,73 %.

     Operačné stredisko tiesňového volania prijalo počas leta celkovo 331 žiadostí o pomoc. Prostredníctvom tiesňovej linky „18 300“ bolo prijatých 64 % žiadostí, prostredníctvom linky tiesňového volania  „112“ –  26 %  a 10 %  prostredníctvom operačného strediska ZZS. Niektoré tiesňové volania boli smerované aj priamo na oblastné strediská HZS.

     V priebehu letnej sezóny  sme zaregistrovali viacero porušení pri  vodcovskej , sprievodcovskej činnosti ale aj pri výcviku horolezectva či pri športových asistenciách, kedy tieto činnosti vykonávali osoby bez potrebnej kvalifikácie.

    Celý rok 2016 sa niesol v znamení príprav na sprevádzkovanie,  materiálne a personálne zabezpečenie nových horských oblastí, v ktorých bude od 01.01.2017 Horská záchranná služba vykonávať svoju činnosť. Jedná sa o Bukovské vrchy, Javorníky, Kremnické vrchy, Kysuckú vrchovinu, Kysucké Beskydy a Moravsko – Sliezske Beskydy.

     Od júna 2015 je turistom k dispozícii aplikácia HZS, ktorá umožňuje používateľom posielanie tiesňových SMS a uskutočnenie hovoru na tiesňovú linku HZS, so súčasných zobrazením aktuálnej polohy volajúceho na mape.  Táto aplikácia bola aj počas tejto letnej sezóny vo výraznej miere nápomocná pri niekoľkých záchranných akciách, či už pri rýchlej lokalizácii miesta, kde sa postihnutí nachádzali alebo aj pri komunikácii s postihnutými alebo svedkami nehody a navigácii pri poskytovaní prvej pomoci na miestach, kde bolo slabé pokrytie signálom mobilného operátora.  Touto cestou chceme apelovať na návštevníkov horských oblastí, aby pokiaľ je to možné, si túto aplikáciu stiahli do svojich mobilných zariadení a v prípade potreby ju aj využívali.

info: hzs.sk