Výzvy

Začiatok vykurovacieho obdobia, hasiči upozorňujú !

S príchodom chladného počasia sa naplno rozbieha vykurovacie obdobie a s ním prichádza zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov resp. k požiarom v bytovom fonde.

Najčastejšími príčinami vzniku požiarov tohto typu sú

🔴 nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov,

🔴 nesprávna inštalácia,

🔴 obsluha alebo zlý technický stav vykurovacích telies.

🔥Okrem spomenutého do popredia vystupuje i nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavinami či žeravým popolom.

Hasiči s cieľom eliminovať požiare v obytných domoch a iných objektoch odporúčajú:

🟢 stav vykurovacích telies ešte pred ich použitím,

🟢 inštalovať ich podľa návodu výrobcu,

🟢 dbať na ich kontrolu počas prevádzky,

🟢 vysypávať popol do nehorľavých nádob a

dodržiavať predpisy pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, plynov a pod.

Odporúčania počas vykurovacej sezóny

• Vykurovať správnym palivom: do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené palivo. Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne dochádza k znečisteniu ovzdušia.

• Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov: zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou.

❗️Za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedajú majitelia sami, a preto sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly. Pri kontrole vykurovacích telies je vhodné v prvom rade zamerať svoju pozornosť na stavebné prevedenie, funkčnosť, či nedošlo k prehoreniu materiálu a jeho následnému poškodeniu.

Pri plynových spotrebičoch je vhodné orientovať svoju pozornosť na čistotu komínových prieduchov, na zabezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavať revízne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu do okolia.

• Správne uskladňovať palivo: v tesnej blízkosti kotlov, kachlí a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky. Odletené žeravé častice pri kúrení môžu spôsobiť požiar.

Ilustračná foto, zdroj: minv.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *