PožiareVýzvy

Začiatok vykurovacieho obdobia

❗️S príchodom chladného počasia sa naplno rozbieha vykurovacie obdobie a s ním prichádza zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov resp. k požiarom v bytovom fonde.

Najčastejšími príčinami vzniku požiarov tohto typu sú

🔴nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov,
🔴nesprávna inštalácia,
🔴obsluha alebo zlý technický stav vykurovacích telies.

🔥Okrem spomenutého do popredia vystupuje i nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavinami či žeravým popolom.

Hasiči s cieľom eliminovať požiare v obytných domoch a iných objektoch odporúčajú:

🟢skontrolovať stav vykurovacích telies ešte pred ich použitím,
🟢inštalovať ich podľa návodu výrobcu,
🟢dbať na ich kontrolu počas prevádzky,
🟢vysypávať popol do nehorľavých nádob a
dodržiavať predpisy pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, plynov a pod.

Odporúčania počas vykurovacej sezóny

• Vykurovať správnym palivom: do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené palivo. Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne dochádza k znečisteniu ovzdušia.

• Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov: zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou.

❗️Za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedajú majitelia sami, a preto sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly. Pri kontrole vykurovacích telies je vhodné v prvom rade zamerať svoju pozornosť na stavebné prevedenie, funkčnosť, či nedošlo k prehoreniu materiálu a jeho následnému poškodeniu.
Pri plynových spotrebičoch je vhodné orientovať svoju pozornosť na čistotu komínových prieduchov, na zabezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavať revízne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu do okolia.

• Správne uskladňovať palivo: v tesnej blízkosti kotlov, kachlí a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky. Odletené žeravé častice pri kúrení môžu spôsobiť požiar.

Pôvodnú fotografiu sme nahradili ilustračnou fotografiou, lebo našu redakciu dnes podvečer kontaktovali dve osoby, ktoré sa nám vyhrážali podaním trestného oznámenia a vulgárne nám nadali.Vraj si neprajú zverejnenie článku a fotografie a ihneď to máme vymazať, lebo im sa vynárajú spomienky na požiar ich domu,. Našou úlohou je čitateľov informovať a upozorňovať na možné riziká a nebezpečenstvá, ktoré nám hrozia v tomto prípade na začiatku zimnej vykurovacej sezóny. Z každého takéhoto nešťastia si v prvom rade treba zobrať ponaučenie a vystríhať sa mu do budúcna. ďakujeme, redakcia Liptov112.sk

zdroj: sme.sk