Zaujímavosti

Zákaz reťazí pre všetky psy nadobúda účinnosť o mesiac

01. 01. 2024 bude Zákon 272/2021 Z. z. z 22. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti , účinný pre všetky psy na Slovensku. Končí sa totiž dvojročné prechodné obdobie, počas ktorého si mohli držitelia zvierat pripraviť vhodné podmienky na chov psa bez reťaze. Počnúc 01. januárom 2024 tak psy nebude možné v chovnom zariadení, t. j. byt, dom, dvor či akékoľvek miesto/priestor, kde je zviera dočasne alebo trvalo chované/držané, chovať a držať uviazané prostriedkom na uväzovanie. Možné bude len krátkodobé uviazanie psa pod dohľadom počas čistenia chovného priestoru, kŕmenia a ošetrovania. Výnimky zo zákazu ež budú pla ť v prípade chovu/držby nebezpečného psa (pes, ktorý v minulos pohrýzol alebo poranil človeka podľa zákona 282/2002 Z.z.), nie však gravidnej/dojčiacej suky, chorého psa a šteňa do 6 mesiacov. Uviazať bude možné aj služobného psa (v službách polície, vojakov, colníkov, jus čnej stráže) a psa na osobitný účel (záchranársky, pas ersky, poľovný, v horskej službe a SBS) počas stráženia či pracovnej činnos , na ktorú je pes určený, a počas výcviku. Pre psy narodené po 1. januári 2022 začal zákon pla ť už pred dvoma rokmi, pre všetky staršie zvieratá zákon stanovil dvojročné prechodné obdobie, vlastníkom a držiteľom psov malo dať dostatok času na zmenu chovných podmienok, napr. postaviť plot. Pavla Dugovičová, predsedníčka Slobody zvierat: „Napriek veľkým kompromisom, ide o obrovské víťazstvo pre psy na Slovensku. Každý, kto plánuje psíka, si musí uvedomiť, že reťaz už nie je cesta. Veríme, že zákon prinesie viac rozvahy a zodpovednos . Zároveň dúfame, že rozviaže ruky RVPS a ochranárom, ktorí psom na reťaziach veľakrát nevedeli pomôcť.“ Sloboda zvierat na príprave textu zákona spolupracovala a podarilo sa jej presadiť, že psy môžu byť uviazané len na čas nevyhnutný na ošetrenie, kŕmenie a čistenie priestoru. Zmene predchádzala kampaň Nie reťaziam, ktorá upozorňovala na zúfalé životné podmienky psov na reťaziach na Slovensku. Súčasťou bola petícia, ktorá získala 97-síc podpisov. Prieskum agentúry FOCUS ukázal, že zákaz reťazí si praje 62 % Slovákov a Sloveniek. „Prijatie zákona je prvý krok, teraz je dôležité, aby sa informácie dostali k držiteľom zvierat, ich susedom, starostom obcí… Pracujeme na tom: o síce infoletákov o zákaze reťazí a správnej starostlivosti o psa sa hlásia obyvatelia z celého Slovenska, mnohé obce zdieľajú naše informácie, ktoré sme pre ne pripravili. Škoda, že nie len priamu záchranu zvierat z reťazí, ale aj vzdelávanie verejnosti o tejto problematike, necháva štát výlučne na pleciach občianskeho združenia,“ vysvetľuje Silvia Čaňová, koordinátorka kampane. Vyhláška o ochrane spoločenských zvierat držiteľom psa prikazovala zabezpečiť zvieraťu denný voľný pohyb bez uviazania, to však nebolo možné kontrolovať – aj majitelia, ktorí svoje zvieratá nikdy nepúšťali, počas kontroly tvrdili, že tak robia. Výsledkom boli síce psov, ktoré strávili celý život na reťazi. Kontrolovať dodržiavanie legislatívy a zjednávať nápravu majú v zmysle veterinárneho zákona Regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS), podnety im verejnosť môže podávať aj prostredníctvom online formulára.

„Pes patrí medzi spoločenské zvieratá s vysokými nárokmi na uspokojovanie fyzických, mentálnych a sociálnych potrieb a potrebuje intenzívnu dennú pozornosť človeka po dlhých 15 rokov. Zadovážiť si ho preto odporúčame až po zodpovednom zvážení,“ dodáva Pavla Dugovičová.

KONTAKT: Silvia Čaňová, kampane.sz@gmail.com, T: +421 911 403 247

zdroj: Sloboda zvierat

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *