Výzvy

ŽIADOSŤ O POMOC: HĽADÁME SVEDKOV DOPRAVNEJ NEHODY

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši vykonáva objasňovanie dopravnej nehody, ku ktorej došlo dňa 23. októbra 2022, v čase okolo 18:15 hod. v meste Liptovský Mikuláš na priechode pre chodcov a cyklistov pri kruhovom objazde.

Na priechode pre chodcov a cyklistov nachádzajúcom sa pred kruhovým objazdom došlo k stretu prednej časti vozidla s bicyklom, ktorý viedla po priechode pre cyklistov cyklistka.

V súvislosti s vyšetrovaním uvedenej dopravnej nehody žiadame svedkov, aby akékoľvek informácie k tejto dopravnej nehode oznámili osobne na najbližšom útvare Policajného zboru, na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na Facebook Polícia SR – Žilinský kraj.
Ďakujeme.