Zaujímavosti

Žltá čiara na vozovke, čo to znamená?

Dostali sme do redakcie podnet od vodiča osobného auta, ktorý dostal v Liptovskom Hrádku pokutu za parkovanie pri predajni Lidl.

Prinášame vám vysvetlenie a zopakujeme si pravidlá cestnej premávky.

👉 Kľukatá čiara vyznačuje plochu, na ktorej je zakázané státie vozidiel.
👉 Žltá súvislá čiara vyznačuje úsek cesty, kde je z obidvoch strán tejto čiary zakázané zastavenie a státie vozidiel.
👉 Žltá prerušovaná čiara vyznačuje úsek cesty, kde je z obidvoch strán tejto čiary zakázané státie vozidiel.
Bežná biela čiara, nakreslená na kraji vozovky, len vyznačuje jej okraj alebo oddeľuje vozovku od krajnice, prípadne chodníka. Nevyplýva z nej žiaden zákaz ani úprava prednosti v jazde.


To znamená, že súvislá žltá čiara je „prísnejšia“, ako prerušovaná, aj ako kľukatá čiara.

Mimochodom, zastavenie je podľa zákona o cestnej premávke „čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu“. Státie je „uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie“.

Kto si mýli modro-červené zvislé dopravné značky upravujúce zákaz zastavenia a zákaz státia, môže využiť mnemotechnickú pomôcku.

Slovo „státie“ má dve slabiky, značka zákaz státia zobrazuje modrý kruh rozdelený na dve časti. Slovo „zastavenie“ má štyri slabiky, na značke zákazu zastavenia je modrý kruh rozdelený na štyri časti.

Zdroj: auto.sme.sk