Zaujímavosti

ZMENY V EVIDENČNÝCH ČÍSLACH VOZIDIEL OD BUDÚCEHO ROKA

Rozdeľovanie motoristov podľa okresov, ktoré majú uvedené na evidenčnom čísle vozidla, sa od nového roka stane minulosťou. Zavedú sa celoslovenské evidenčné čísla, na ktorých už nebude skratka okresu.

💬 „Tieto novinky považujeme za významné, nakoľko každoročne dopravné inšpektoráty vykonajú približne 400 000 zmien držby vozidiel. V novom roku výrazne znížime finančné náklady štátu za nákup nových tabuliek a ušetria aj občania, vlastníci motorových vozidiel na správnych poplatkoch,“ povedal Roman Mikulec – minister vnútra SR.

🚗 VIAZANIE EČV NA VOZIDLO
➡ Evidenčné čísla budú viazané na vozidlo, nie na ich majiteľov. V týchto prípadoch teda nebude potrebné vydanie nových tabuliek s evidenčným číslom a ich výmena na vozidle. Ak ho vozidlo raz dostane, môže ho mať do konca svojho využitia. Pri kúpe nového vozidla sa teda vygeneruje EČV, ktoré na vozidle ostane do konca životnosti.

🚗 MOŽNOSŤ VLASTNÍKA PRENIESŤ SI EČV NA INÉ VOZIDLO
➡ Novela zákona tiež umožní pri predaji vozidla pre predávajúceho ponechanie si tabuliek s evidenčným číslom z vozidla, ktoré by následne mohol prideliť na svoje ďalšie vozidlo.
➡ Týmto sa vyšlo v ústrety najmä držiteľom vozidiel, ktorí požiadali o vydanie tabuľky s evidenčným číslom s tzv. voliteľnou logistikou (napr. BASTROM) alebo pridelenie tabuľky s evidenčným číslom zo skladových zásob dopravného inšpektorátu (napr. BB555AB), za ktoré bol vyberaný zvýšený správny poplatok vo výške 165,50 eur za 1 ks tabuľky. Pri štandardnom vozidle je poplatok za 2 ks takýchto tabuliek 331 eur. Pre kupujúceho by to v takomto prípade znamenalo povinnosť požiadať o pridelenie iného evidenčného čísla na vozidlo.

🚗 NA TABUĽKE UŽ NEBUDE SKRATKA OKRESU
➡ Na tabuľkách už nebudú skratky okresov. Zároveň sa zruší systém vytvárania evidenčného čísla založený na skratke okresu, keďže jeho uvádzanie na tabuľke už stratí svoje opodstatnenie.
➡ Skladba evidenčných čísel ostane rovnaká (2 písmená – 3 číslice – 2 písmená), avšak evidenčné čísla sa začnú vytvárať nanovo od kombinácie AA-001AA.
➡ Tento spôsob zároveň umožní požiadať o pridelenie evidenčného čísla vytvoreného na základe požiadavky občana. Nielen so skratkou príslušnosti k okresu pobytu alebo sídla, ale s akoukoľvek skratkou, napr. ABCDEFG, JANICKO, AAA1B2C a pod.

🚗 ZRUŠÍ SA DVOJKROKOVÝ PREPIS VOZIDLA
➡ Zruší sa aj dvojkrokový prepis vozidla spočívajúci v tom, že najskôr pôvodný vlastník odhlási vozidlo na svojom dopravnom inšpektoráte a potom ho nový vlastník prihlási na svojom inšpektoráte.
➡ Kompletný prepis vozidla aj s vydaním nových dokladov sa vykoná na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte, pričom v prípade potreby sa budú doklady aj tabuľky zasielať kuriérom.

V súčasnosti je v Slovenskej republike 72 okresov pre potreby vydávania tabuliek s evidenčným číslom. Zároveň sa spúšťa výroba už celoslovenských EČV, ktoré budú paralelne dodávané v súlade s novou legislatívou. Prechodné obdobie pôvodných tabuliek potrvá do vyčerpania skladových zásob.

Zdroj: MV SR